Revize OOPP

Provádíme periodické prohlídky OOPP proti pádu dle evropské normy EN 365. Po úspěšném zakončení školení se účastník stává Odborně způsobilou osobou pro provádění periodických prohlídek OOPP proti pádu všech značek, pokud výrobce v návodu k použití nestanoví jinak.

 • celotělové pracovní postroje pracovní í sportovní
 • sedací postroje a sportovní úvazky
 • polohovací pásy , hrudní postroje
 • záchranné postroje a vybavení
 • lana statická a dynamická
 • smyčky, lanyardy, kotvící smyce
 • textilní tlumičepádu (Reactor)
 • ochranné přilby a sportovní helmy
 • jistící a kotvící prostředky, kladky
 • polohovací prostředky, lanyardy
 • zatahovací zachycovače pádu