Rizikové kácení

Jde především o kácení stromů, které jsou v zastavěném nebo omezeném prostoru. Tyto stromy nelze  najednou pokácet celé.

Využíváme stromolezecké techniky. Strom se postupně ořezává s ohledem na přístupný prostor.

Jedná se  o :

  • stromy nebezpečné ( nakloněné, prasklé, duté …)
  • stromy ohrožující osoby, budovy či jiný majetek
  • stromy, které mohou spadnout na elektrické vedení