Další služby

  • Výsadba stromů

– po dohodě dodání a zasazení stromků

  • Úklid pozemku

– úklid zahrady a zanedbané plochy od nežádoucí zeleně ( trávy, náletové dřeviny atp.)

  • Odklízení sněhu a ledu z budov